Rejestr petycji:


  • Data złożenia petycji: 25.04.2016 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 18.07.2016 roku wysłano odpowiedź na petycję Skan do pobrania


  • Data złożenia petycji: 2016-11-03

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 16 grudnia 2016 roku przygotowano odpowiedź: Skan do pobrania


  • Data złożenia petycji: 07.11.2016 roku

Podmiot wnoszący petycję: Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji:


Data złożenia petycji: 14.02.2017 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 22.02.2017 roku wysłano odpowiedź na petycję: Skan do pobrania


 Data złożenia petycji: 10.05.2017 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 07.06.2017 roku wysłano odpowiedź na petycję: Skan do pobrania


 Data złożenia petycji: 04.09.2017 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 28.11.2017 r. wysłano odpowiedź na petycję: Skan do pobrania


 Data złożenia petycji: 08.09.2017 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 05.12.2017 r. wysłano odpowiedź na petycję: Skan do pobrania


 Data złożenia petycji: 04.05.2018 rok

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź


 Data złożenia petycji: 14.09.2018 rok

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź


 Data złożenia petycji: 20.09.2018 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź na petycję


  Data złożenia petycji: 09.11.2018 roku

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 21.12.2018 r. wysłano odpowiedź na petycję: odpowiedź


 Data złożenia petycji: 25.01.2019 rok

Podmiot wnoszący petycję: MJRConsulting Jerzy Rządzki, Zielona Góra

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 31.01.2019 r. wysłano odpowiedź na petycję: odpowiedź


 Data złożenia petycji: 28.05.2019 rok

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 10.07.2019 r. wysłano odpowiedź na petycję: odpowiedź


Data złożenia petycji: 04.06.2019 rok

Podmiot wnoszący petycję: Szulc-Efekt Sp. z o. o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Skan petycji: Skan do pobrania

Sposób załatwienia petycji: w dniu 02.09.2019 r. wysłano odpowiedź na petycję: odpowiedź