w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

Treść załącznika nr 6 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie