w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Staszów, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 2 gmina Staszów: dla miejscowości: Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica - Kolonia, Smerdyna

Treść uchwały

w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców - Grupa 5,6,7,8,9 na terenie gminy Staszów

Treść uchwały

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok

Treść uchwały

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020-2031

Treść uchwały