w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia