w sprawie zrzeczenia się przez Gminę Staszów w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Staszów oraz za prawo użytkowania wieczystego

Treść opinii