przeprowadzonego w dniu 15 września 2020 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Staszowie oznaczonej nr ewidencyjnym 2389/3 o pow. 0,1610 ha

Treść informacji

przeprowadzonego w dniu 15 września 2020 r. na dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w Staszowie oznaczonej nr ewidencyjnym 2389/1 o pow. 0,5766 ha

Treść informacji