z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/67, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 337 w miejscowości Wola Osowa, gmina Staszów”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia postanowienia wraz z kartą informacyjną (24.12.2018r.)

z terenu nieruchomości o nr ewid. 2056/8, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 2596, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa stacji paliw płynnych LPG o zbiornik podziemny paliw płynnych(ON i benzyny) o pojemności 50 m 3 wraz z dystrybutorami, na działkach nr ewid. 6007, 6008 w Staszowie"

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5880/1, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 2533/4, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5920/190, 5920/194, 5920/202 oraz 5920/205

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/67 oraz 5920/52, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5917/98, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 6202, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5669/17, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5917/101, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 2533/4, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na usunięcie z terenu nieruchomości o nr ewid. 5772, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia

Treść ogłoszenia

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/52, 5920/53 oraz 5920/67 obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

rosnącego na terenie nieruchomości o nr ewid. 718, obręb ewid. Smerdyna

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5886/1, obręb ewidencyjny Staszów

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5675, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5675, obręb ewid. Staszów.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na tere nie nieruchomości o nr ewid. 395/1, obrębewid. Sielec oraz na terenie nieruchomości o nr ewid. 5893/3, obręb ewid.Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 5669/17, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

w sprawie usunięcia bez wymaganego zezwolenia drzew gat. ozdobnych, rosnących na terenie nieruchomości o nr ewid. 188, obręb ewid. Koniemłoty

Treść ogłoszenia wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 99, obręb ewid. Poddębowiec

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 93, obręb ewid. Czernica

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 163/3, obręb ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 1047, obręb ewid. Kurozwęki

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 6201, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

na tere nie nieruchomości o nr ewid. 5669/17, obręb ewid.Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

z terenu nieruchomości o nr ewid. 5920/191, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

 

na terenie nieruchomości o nr ewid. 1260/1, obręb ewid. Czajków Południowy

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 80, obręb ewid. Wiązownica Mała

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

na terenie nieruchomości o nr ewid. 5788/2, obręb ewid. Staszów

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną

Treść ogłoszenia decyzji wraz z kartą informacyjną

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Przetwórstwa Rybnego Akwen III w Staszowie, przy ul. Towarowej, na działce o nr ewid. 6020/2”.

Treść ogłoszenia wniosku wraz z kartą informacyjną