w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/654/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiązownica Kolonia

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/510/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa Poduchowna zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/637/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały NrLXI/511/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 03 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łukawica zmienionej Uchwałą Nr LXXIV/628/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/649/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaziska

Treść uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/441/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzczonowice zmienionej Uchwałą Nr LXVII/548/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 r. i Uchwałą Nr LXXIV/626/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Staszów przez osoby fizyczne lub prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2027

Treść uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2016 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały