w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Treść uchwały