w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie nadania odznaki okolicznościowej "Zasłużony dla Miasta"

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Treść uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej

Treść uchwały

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Staszów na rok 2013

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Link do aktu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2013-2027

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3

w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Treść uchwały