Z uwagi na dużą ilość zmian w OKW, Komisarz Wyborczy w Kielcach II zmienił sposób publikacji postanowień

Link do artykułu ze zmianami w OKW