w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn.: "Budowa ulic Cmentarnej i Na Kępie w Staszowie"

Treść zarządzenia