w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku przez Gminę Staszów

Treść uchwały