1.  Uchwała nr 176/2019 z dnia 12.12.2019r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok.

2.  Uchwała nr 178/2019 z dnia 12.12.2019r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2020 – 2031.

3.  Uchwała nr 177/2019 z dnia 12.12.2019r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok.

4.  Uchwała nr 31/2020 z dnia 04.02.2020 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2020 rok.

5.  Uchwała nr 32/2020 z dnia 04.02.2020 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy  Staszów.

6. Uchwała nr 66/2021 z dnia 26.04.2021 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami