w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Treść uchwały