O G Ł O S Z E N I E

W dniu 14 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 maja 2019 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok – projekt nr 89/19,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029 – projekt nr 90/19,
c) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2019, położonego w miejscowości Jasień – zbiornik Chańcza – plaża główna – projekt 91/19.
5. Wolne wnioski i zapytania w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 29.05.2019 r. do 12.06.2019 r.
6. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz