Uchwała nr 119/2019 z dnia 24.09.2019 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za I półrocze 2019 roku

Uchwała nr 11/2019 z dnia 25.01.2019 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Uchwała nr 12/2019 z dnia 25.01.2019 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy  Staszów.


Uchwała nr 167/2018 z dnia 07.12.2018r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach  w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.

Uchwała nr 169/2018 z dnia 07.12.2018r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2019 – 2029.

Uchwała nr 168/2018 z dnia 07.12.2018r VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Staszów na 2019 rok.