o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Treść obwieszczenia