o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego dla ustalenia lokazlizacji inwestycji celu publicznego.

Treść obwieszczenia