o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki

Treść obwieszczenia