o wydaniu postanowienia zwieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia