1. Piotr Kasperkiewicz - przewodniczący

2. Hubert Gawłowicz - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Stanisław Altenberg - członek

4. dr Beata Gajek - Dyl - członek