1. Mariusz Łazarz - przewodniczący

2. Kryspin Bednarczyk - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Artur Śliwa - członek

4. Mirosław Bernyś - członek

5. Henryk Bryła - członek