w sprawie statutu Miasta i Gminy Staszów

Treść uchwały