w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości

Treść uchwały