OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Staszowie
z dnia 1 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Staszowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Staszowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Staszowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Staszowie podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Okręg wyborczy Nr 1

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

GRABKA Rafał, lat 34, zam. Staszów

2.

MYŚLIWIEC Marcin Grzegorz, lat 40, zam. Staszów

3.

KRAUZE Jerzy, lat 54, zam. Staszów

4.

PODKOWA Andrzej Tomasz, lat 43, zam. Staszów

5.

STOLARSKA Aneta Izabela, lat 48, zam. Staszów

6.

WŁOŚ Anna Zofia, lat 62, zam. Staszów

7.

NIZIAŁEK Ewa, lat 56, zam. Staszów

8.

MAZUR Jan Leon, lat 58, zam. Staszów

9.

CHARYGA Anna, lat 38, zam. Staszów

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

KWIECJASZ Ireneusz Stanisław, lat 53, zam. Staszów

2.

BASIŃSKI Paweł, lat 36, zam. Staszów

3.

BRYŁA Henryk, lat 50, zam. Staszów

4.

MARZEC Małgorzata, lat 56, zam. Staszów

5.

KONDEK Maciej, lat 39, zam. Staszów

6.

MAREK Ewa Małgorzata, lat 51, zam. Staszów

7.

KOWALIK-SOBIENIAK Renata Edyta, lat 40, zam. Staszów

8.

SUSKA Katarzyna Ilona, lat 40, zam. Staszów

9.

ALTENBERG Stanisław, lat 56, zam. Staszów

Lista nr 18 - KWW RFS 2018

1.

ROŻEK Dominik, lat 41, zam. Staszów

2.

KARASIŃSKA Anna Teresa, lat 59, zam. Staszów

3.

MARKIEWICZ Ewa Alicja, lat 49, zam. Staszów

4.

ANDRZEJCZUK Anna, lat 53, zam. Staszów

5.

BŁĄD Jadwiga Marianna, lat 73, zam. Staszów

6.

NIZIAŁEK Ryszard Waldemar, lat 55, zam. Staszów

7.

PENTEK Cecylia, lat 61, zam. Staszów

8.

PONIEWIERSKI Andrzej Marian, lat 52, zam. Staszów

9.

KSIĄŻKA Łukasz Paweł, lat 38, zam. Staszów

Lista nr 19 - KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

1.

SZYMCZAK Artur, lat 45, zam. Staszów

2.

MACIEJSKI Robert, lat 49, zam. Staszów

3.

WOJTASIEWICZ Małgorzata, lat 28, zam. Staszów

4.

BRZESZCZYŃSKI Maciej Stanisław, lat 35, zam. Staszów

5.

BIENIEK Marta Maria, lat 37, zam. Staszów

Lista nr 20 - KW NIEZADOWOLENI

1.

KASPERKIEWICZ Piotr, lat 58, zam. Staszów

2.

PACHOWICZ Stanisław Stefan, lat 65, zam. Staszów

3.

SITOWSKA Elżbieta Alina, lat 57, zam. Staszów

4.

JAWORSKI Hubert, lat 24, zam. Staszów

5.

KAPŁAN Dorota Maria, lat 54, zam. Staszów

6.

JAWORSKI Mariusz, lat 40, zam. Staszów

7.

DŁUGOBORSKA Renata Krystyna, lat 43, zam. Staszów

 

Okręg wyborczy Nr 2

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

MARUSZEWSKI Jacek, lat 53, zam. Stefanówek

2.

MAKUCH Władysław Henryk, lat 72, zam. Staszów

3.

WIECZOREK Mateusz Karol, lat 39, zam. Staszów

4.

MARCISZEK-TOMPOROWSKA Aneta, lat 42, zam. Staszów

5.

MAKUŁA Konrad, lat 34, zam. Staszów

6.

BEDNARSKA Małgorzata, lat 39, zam. Staszów

7.

GAWRON Monika Izabela, lat 37, zam. Staszów

8.

ZYCH Tomasz Władysław, lat 54, zam. Staszów

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

OTRĘBSKI Tomasz Marian, lat 63, zam. Staszów

2.

ŁAZARZ Mariusz Dominik, lat 43, zam. Staszów

3.

KAŁAMAGA-PIÓRO Małgorzata, lat 54, zam. Staszów

4.

MALINOWSKI Piotr Łukasz, lat 29, zam. Staszów

5.

PIOTROWSKI Jarosław Tomasz, lat 32, zam. Staszów

6.

GONDEK Iwona Anna, lat 43, zam. Staszów

7.

ROGOZIŃSKA Halina Wiesława, lat 63, zam. Staszów

8.

CHOJNA Anita, lat 38, zam. Sielec

Lista nr 18 - KWW RFS 2018

1.

WOJCIECHOWSKI Bonifacy Ryszard, lat 66, zam. Staszów,

złożył następujące oświadczenie: pracowałem, byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy

2.

MALEC Maria, lat 50, zam. Staszów

3.

POLNIAK Stanisław, lat 70, zam. Sielec

4.

ROŻEK Zdzisław Zygmunt, lat 64, zam. Staszów

5.

GAWŁOWICZ Hubert, lat 26, zam. Staszów

6.

MALINOWSKI Tomasz Władysław, lat 36, zam. Staszów

7.

OLSZEWSKA Paulina, lat 26, zam. Staszów

8.

SIUDA Agnieszka Lidia, lat 30, zam. Staszów

Lista nr 19 - KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

1.

JAKUBIK Leontyna, lat 56, zam. Staszów

2.

BRZYSZCZ Zdzisław, lat 66, zam. Staszów

3.

WIECZOREK Katarzyna Ewa, lat 45, zam. Staszów

4.

ANTOS Tadeusz Kazimierz, lat 62, zam. Staszów

5.

SADŁOCHA Ewelina Sylwia, lat 29, zam. Staszów

6.

BERNYŚ Józef Jan, lat 57, zam. Staszów

Lista nr 20 - KW NIEZADOWOLENI

1.

BANIA Anna, lat 52, zam. Staszów

2.

ZYBAŁA Marek, lat 59, zam. Staszów

3.

CABAJ Teresa Zofia, lat 59, zam. Staszów

4.

JANICKA Monika Katarzyna, lat 43, zam. Staszów

5.

KORCZAK Przemysław Jarosław, lat 40, zam. Staszów

 

Okręg wyborczy Nr 3

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL

1.

ZAPART Kazimierz, lat 59, zam. Wola Osowa

2.

PYREK Robert Piotr, lat 51, zam. Krzczonowice

3.

JAWORSKA Monika Anna, lat 34, zam. Ziemblice

4.

KRUZEL Waldemar Piotr, lat 29, zam. Ponik

5.

WAWRZYK-KLAJA Agnieszka Bernarda, lat 38, zam. Oględów

6.

PIETRZYK Dorota Sławomira, lat 47, zam. Sztombergi

7.

NEMŚ Arkadiusz Jarosław, lat 40, zam. Staszów

8.

TOMPOROWSKA Magdalena, lat 34, zam. Czajków Południowy

9.

SZELĄG Sylwia Katarzyna, lat 39, zam. Dobra

10.

BERNYŚ Mirosław, lat 49, zam. Czajków Południowy

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

CHARYGA Wojciech Grzegorz, lat 51, zam. Mostki

2.

MAJCZAK Anna, lat 61, zam. Dobra

3.

LASOTA Roman Tadeusz, lat 59, zam. Koniemłoty

4.

KLIMEK Tomasz Maciej, lat 42, zam. Wola Wiśniowska

5.

WOJCIECHOWSKI Zbigniew Krzysztof, lat 65, zam. Zagrody

6.

MARSZAŁEK Mariola Paulina, lat 30, zam. Grzybów

7.

BARAN Adrianna Alicja, lat 21, zam. Ponik

8.

MAŁAS Anetta, lat 46, zam. Wola Osowa

9.

ŚLIWA Artur Wojciech, lat 40, zam. Oględów

10.

KOPEĆ Leszek Marek, lat 46, zam. Dobra

Lista nr 18 - KWW RFS 2018

1.

BEDNARCZYK Kryspin, lat 60, zam. Wiązownica Duża

2.

KOZIOŁ Jerzy Zdzisław, lat 53, zam. Kurozwęki

3.

GŁODEK Kazimierz, lat 64, zam. Wola Osowa

4.

CEPIL Agata Ewa, lat 34, zam. Koniemłoty

5.

DWOJEWSKI Tomasz Adam, lat 33, zam. Łukawica

6.

JAWORSKI Ireneusz, lat 45, zam. Podmaleniec

7.

KOZIEŁ Mariusz Paweł, lat 41, zam. Oględów

8.

KRUZEL Sylwia Ewa, lat 31, zam. Ponik

9.

MAJCZAK Paulina Anna, lat 32, zam. Sztombergi

10.

TRAŁKA Aneta, lat 42, zam. Wólka Żabna

Lista nr 19 - KWW STRONNICTWA PIAST ZIEMI STASZOWSKIEJ

1.

GAJEK-DYL Beata, lat 37, zam. Smerdyna

2.

PIWOWARSKI Jacek, lat 41, zam. Wiązownica Kolonia

3.

SIKORA Wanda Stefania, lat 55, zam. Lenartowice

4.

TUTAK Krzysztof Kazimierz, lat 61, zam. Grzybów

5.

KORYCIŃSKA Monika Izabela, lat 42, zam. Wola Osowa

6.

BANASIK Paweł Piotr, lat 29, zam. Jasień

7.

CEPIL Jolanta Małgorzata, lat 50, zam. Koniemłoty

8.

JANIK Emilia Urszula, lat 30, zam. Łaziska

Lista nr 20 - KW NIEZADOWOLENI

1.

DYL Czesław Maciej, lat 68, zam. Czajków Południowy,

złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy

2.

BOREK Joanna Irena, lat 66, zam. Czajków Południowy

3.

MACIAS Paulina, lat 27, zam. Czajków Północny

4.

GROSICKI Michał Dominik, lat 35, zam. Koniemłoty

5.

SZEMRAJ Stanisław, lat 67, zam. Smerdyna

6.

KOZIEŁ Mateusz Józef, lat 23, zam. Kurozwęki

7.

KOZIEŁ Żaneta Izabela, lat 22, zam. Kurozwęki

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Staszowie

Małgorzata Ewa Chwała