I N F O R M A C J A
Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. są przyjmowane od pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione w pokoju 120 (I piętro) w terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek) do godz. 15:00.

Treść informacji