Gmina Staszów informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Art. 108a w/w ustawy wprowadza mechanizm podzielonej płatności.

W związku z powyższym w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych czynnych podatników VAT Gmina stosować będzie podzieloną płatność (split payment)