w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Staszów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego