w sprawie wydania decyzji stwierdzającej obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Treść obwieszczenia