w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 07 czerwca 2017r. w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego Spółki

Treść uchwały