Oświadczenie majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.

Oświadczenei majątkowe za 2013 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok.

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2018 r.

Korekta oświadczenia majątkowego, z dnia 12.06.2018 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 27.04.2020 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2021 roku