w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/421/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 2 października 2017 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Województwu Świętokrzyskiemu

Treść uchwały