położonej w Staszowie na osiedlu „Golejów” - ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 5923/29

Treść wykazu