w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko- Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2016 rok

Treść uchwały