w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok

Treść uchwały wraz z załącznikami

Treść uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego