informacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia.