w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok

Treść uchwały

Link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętorzyskiego