Link do zarządzenia nr 289/2016 Burmstrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2017 roku

Link do zarządzenia

Link do wzoru oferty na realizację zadania