Informujemy, iż zostało opublikowane Zarządzenie nr 281/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Staszów w 2017 roku.

Link do treści zarządzenia