w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/137/15 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu

Treść uchwały