w sprawie zmiany Uchwały NR XXVIII/234/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z udziałem Gminy Staszów działającej pod firmą: "Staszowskie Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Treść uchwały