działka oznaczona nr ewidencyjnym 5917/100 położona w Staszowie na osiedlu "Wschód" przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Treść wykazu