w sprawie powołania Komisji d/s przeglądu gwarancyjnego zadania pn.: "Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Koniemłotach"

Treść zarządzenia