w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego.

Treść zarządzenia