Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok - korekta

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok w zwiazku z zakończeniem kadencji p. o. Dyrektora Klubu Dziecięcego w Staszowie

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie z dnia 27.04.2018 r.

Oświadczenie z dnia 29 kwiecień 2019 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 16.04.2020 roku (praca w przedszkolu)

Oświadczenie majątkowe z dnia 16.04.2020 roku (praca w żłobku)

Oświadczenie majątkowe z dnia 15.04.2021 roku (praca w przedszkolu)

Oświadczenie majątkowe z dnia 15.04.2021 roku (praca w żłobku)