w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Miasta i Gminy Staszów na lata 2016-2018

Treść uchwały