Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pracy

Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pracy - korekta

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji

Oświadczenie majątkowe w związku z rozpoczęciem pełniania funkcji

Oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe z dnia 06.10.2017 rok

Oświadczenie majątkowe z dnia 26.04.2018 r.

Oświadczenie majątkowe z dnia 25 kwietnia 2019 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 26.05.2020 roku

Oświadczenie majątkowe z dnia 30 kwietnia 2021 roku