Organizowanie zajęć, turniejów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
o charakterze gminnym i ponadgminnym

Treść ogłoszenia

Treść oferty