Oświadczenie majątkowe za 2014

Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - w związku z wyborem

Oświadczenie majątkowe - korekta

Oświadczenie majątkowe za 2015 rok

Oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Oświadczenie majątkowe z dnia 29.04.2018 r

Oświadczenie majątkowe złożone na koniec kadencji